thay-doi-dia-chi-cong-ty-can-thay-doi-con-dau-cong-ty

Lý do nên thành lập công ty? Và thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì?

Ngày nay các công ty ra đời ngày càng nhiều và bạn đã từng nghĩ thành lập công ty cho riêng mình chưa? Thành lập công ty mang lại lợi…

Read more »
nhung-loi-ich-khi-thanh-lap-cong-ty-co-phan

Thông tin chi tiết về thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2018 tại LaSun

Điều kiện để thành lập Công ty Cổ phần thì tổ chức, cá nhân góp vốn khi thành lập công ty phải có ít nhất 03 người góp vốn trở…

Read more »
nhung-thu-tuc-can-thiet-de-thanh-lap-chi-nhanh-cty-co-phan

Tư vấn thành lập công ty cổ phần từ A đến Z

Hiện nay, việc lựa chọn phương án thành là chi nhánh công ty cổ phần được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Vậy thủ tục thành lập chi nhánh công…

Read more »
nhung-viec-can-thiet-phai-lam-khi-con-dau-bi-mat

Khi con dấu công ty bị mất thì bạn cần phải làm những gì?

Mất con dấu  công ty, mất chứng nhận mẫu dấu, thủ tục cấp lại con dấu bị mất như thế nào? Nếu con dấu bị mất thì có bị phạt…

Read more »
thong-tin-doanh-nghiep-duoc-cap-nhat-tren-sebsite

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngưng các hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không quá 2 năm….

Read more »
lithaco-cung-cap-dich-vu-tu-van-phap-ly-ke-toan-hieu-qua

Doanh nghiệp nên tổ chức phòng pháp chế hay thuê dịch vụ tư vấn pháp lý bên ngoài?

Doanh nghiệp là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều tuân thủ và được…

Read more »
tang-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty TNHH MTV có thể có nhu cầu điều chỉnh theo hướng tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mô kinh…

Read more »
dn-tu-quyet-dinh-so-luong-hinh-thuc-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-con-dau

Thời điểm có hiệu lực của con dấu theo luật doanh nghiệp hiện hành

Con dấu có vai trò rất lớn trong việc xác định hiệu lực pháp lý các văn bản, tài liệu của doanh nghiệp. Do đó các quy định liên quan…

Read more »
nguoi-dung-dau-cong-ty-co-nhung-quy-dinh-rieng

Những quy định mà người muốn thành lập công ty bảo vệ cần phải biết

Thành lập công ty là một vấn đề quan trọng, thành lập công ty nằm trong danh mục có điều kiện của nhà nước là chuyện cần sự đầu tư…

Read more »
co-quan-quan-ly-thue-co-trach-nhiem-xy-ly-de-nghi-su-dung-hoa-don

Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp mới thành lập

Đối với doanh nghiệp mới thành lập có kế hoạch sử dụng hóa đơn GTGT đặt in thì thủ tục đặt in hóa đơn GTGT là bắt buộc. Vậy làm…

Read more »