co-quan-quan-ly-thue-co-trach-nhiem-xy-ly-de-nghi-su-dung-hoa-don

Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp mới thành lập

Đối với doanh nghiệp mới thành lập có kế hoạch sử dụng hóa đơn GTGT đặt in thì thủ tục đặt in hóa đơn GTGT là bắt buộc. Vậy làm…

Read more »
cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-can-dang-ki-von-trong-dieu-le-khi-dang-ki

Những vấn đề về vốn điều lệ trước khi thành lập các loại hình công ty

Thành lập công ty là một vấn đề quan trọng mà nhiều người cần phải quan tâm đến. Nếu như đã có ý muốn phát triển trong lĩnh vực kinh…

Read more »