thay-doi-dia-chi-cong-ty-can-thay-doi-con-dau-cong-ty

Lý do nên thành lập công ty? Và thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì?

Ngày nay các công ty ra đời ngày càng nhiều và bạn đã từng nghĩ thành lập công ty cho riêng mình chưa? Thành lập công ty mang lại lợi…

Read more »
nhung-loi-ich-khi-thanh-lap-cong-ty-co-phan

Thông tin chi tiết về thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2018 tại LaSun

Điều kiện để thành lập Công ty Cổ phần thì tổ chức, cá nhân góp vốn khi thành lập công ty phải có ít nhất 03 người góp vốn trở…

Read more »