tang-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty TNHH MTV có thể có nhu cầu điều chỉnh theo hướng tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mô kinh…

Read more »
dn-tu-quyet-dinh-so-luong-hinh-thuc-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-con-dau

Thời điểm có hiệu lực của con dấu theo luật doanh nghiệp hiện hành

Con dấu có vai trò rất lớn trong việc xác định hiệu lực pháp lý các văn bản, tài liệu của doanh nghiệp. Do đó các quy định liên quan…

Read more »
nguoi-dung-dau-cong-ty-co-nhung-quy-dinh-rieng

Những quy định mà người muốn thành lập công ty bảo vệ cần phải biết

Thành lập công ty là một vấn đề quan trọng, thành lập công ty nằm trong danh mục có điều kiện của nhà nước là chuyện cần sự đầu tư…

Read more »
co-quan-quan-ly-thue-co-trach-nhiem-xy-ly-de-nghi-su-dung-hoa-don

Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp mới thành lập

Đối với doanh nghiệp mới thành lập có kế hoạch sử dụng hóa đơn GTGT đặt in thì thủ tục đặt in hóa đơn GTGT là bắt buộc. Vậy làm…

Read more »
cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-can-dang-ki-von-trong-dieu-le-khi-dang-ki

Những vấn đề về vốn điều lệ trước khi thành lập các loại hình công ty

Thành lập công ty là một vấn đề quan trọng mà nhiều người cần phải quan tâm đến. Nếu như đã có ý muốn phát triển trong lĩnh vực kinh…

Read more »