nhung-viec-can-thiet-phai-lam-khi-con-dau-bi-mat

Khi con dấu công ty bị mất thì bạn cần phải làm những gì?

Mất con dấu  công ty, mất chứng nhận mẫu dấu, thủ tục cấp lại con dấu bị mất như thế nào? Nếu con dấu bị mất thì có bị phạt…

Read more »
dn-tu-quyet-dinh-so-luong-hinh-thuc-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-con-dau

Thời điểm có hiệu lực của con dấu theo luật doanh nghiệp hiện hành

Con dấu có vai trò rất lớn trong việc xác định hiệu lực pháp lý các văn bản, tài liệu của doanh nghiệp. Do đó các quy định liên quan…

Read more »
co-quan-quan-ly-thue-co-trach-nhiem-xy-ly-de-nghi-su-dung-hoa-don

Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp mới thành lập

Đối với doanh nghiệp mới thành lập có kế hoạch sử dụng hóa đơn GTGT đặt in thì thủ tục đặt in hóa đơn GTGT là bắt buộc. Vậy làm…

Read more »