TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH

thong-tin-doanh-nghiep-duoc-cap-nhat-tren-sebsite

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngưng các hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không quá 2 năm. Trong thời gian này, doanh nghiệp không phát sinh các hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, không xuất hóa đơn GTGT hay bất kỳ hoạt động nào khác.

Trường hợp nào cần làm thủ tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh?

Như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp đang trong quá trình tạm ngưng kinh doanh sẽ không phát sinh bất kỳ hoạt động nào trong quá trình đó. Về mặt pháp lý, doanh nghiệp vẫn tồn tại và chưa bị đóng mã số thuế và vẫn chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian này có thể được ví như thời gian ngủ đông của doanh nghiệp để chuẩn bị cho các phương án tiếp theo.

Các trường hợp nên làm thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

  • Chuẩn bị cho sự thay đổi nhân sự quản lý, cơ cấu thành viên của công ty;
  • Doanh nghiệp có phương án, chiến lược kinh doanh mới;
  • Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn, kinh doanh, nhân sự,…nhưng chưa muốn giải thể doanh nghiệp mà chỉ tạm ngưng hoạt động để vượt qua khó khăn.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh , doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, các nghĩa vụ thuế , nghĩa vụ hợp đồng với khách hàng đã ký kết trước khi doanh nghiệp có quyết định chính thức về việc tạm ngưng hoạt động.dn-co-the-tam-ngung-hoat-dong-de-chuan-bi-cai-to-cong-ty

DN có thể tạm ngưng hoạt động để chuẩn bị cải tổ công ty

Thủ tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh

Thời gian tạm ngưng hoạt động: Doanh nghiệp được làm tạm ngưng hoạt động không quá một năm. Sau khi hết thời hạn trên doanh nghiệp nếu có nhu cầu tiếp tục tạm ngưng hoạt động sẽ thông báo tiếp cho phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngưng không quá 2 năm.

Hồ sơ gồm có:

  • Thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh;
  • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV/ Biên bản hop + Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH 2TV trở lên;
  • Tờ khai người nộp hồ sơ;
  • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ không phải đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Trong vòng  3 ngày làm việc, Sở kế hoạch đầu tư sẽ thông báo về kết quả giải quyết hồ sơ. Doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ sở để nhận kết quả giải quyết.

thong-tin-doanh-nghiep-duoc-cap-nhat-tren-sebsite

Thông tin doanh nghiệp được cập nhật trên website

Bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến doanh nghiệp cũng cần có độ chính xác cao. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp nên cần có sự cẩn thận, tâm nghề nghiệp khi thực hiện. LASUN đảm bảo đến quý doanh nghiệp sẽ tư vấn nhiệt tình và thực hiện các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *